Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsának 2016. május 17-i tanácsülése

– a központi fűtésről és melegvíz-szolgáltatásról szóló 189/1998. (XI.23.) Korm. rendelet elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (központi fűtés és melegvíz-szolgáltatás) (III/520/2016.)

– a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény 37/A. § – a elleni bírói indítvány vizsgálata (devizahitel-elszámolási szabályok) (III/424/2016.)

– a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 22.M.1285/2015/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (álláskeresési ellátás) (IV/3354/2015.)

– a Kúria Pfv.VI.20.970/2015/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (2/2014 PJE határozat, visszaható hatály) (IV/3411/2015.)

– a Kúria Pfv.I.21.351/2015/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (társasház, közös költség) (IV/214/2016.)

– az egyes fogyasztói kölcsönszerződésekből eredő követelések forintra átváltásával kapcsolatos kérdések rendezéséről szóló 2015. évi CXLV. törvényegyes rendelkezései elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (devizahitel, árfolyamkockázat, forintosítás) (IV/227/2016.)

– a Kecskeméti Törvényszék 3.Mf.20.042/2015/3. számú ítélete, valamint a Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 3.M.239/2014/7. számú  ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (állami szerv mint indítványozó – perbeli legitimáció, jogutódlás) (IV/1811/2015.)