Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsának 2016. június 21-i tanácsülése

– a Kúria Kfv.V.35.470/2014/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kérelemhez kötöttség elve) (IV/2843/2015.)

– a Kúria Bpkf.II.1412/2015/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (perújítás elutasítása) (IV/3392/2015.)

– a Kecskeméti Törvényszék 5.P.21.073/2014/35. számú ítélete és a Szegedi Ítélőtábla Pf.I.20.200/2015/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (sérelemdíj, egyenlő bánásmód) (IV/43/2016.)

– a Kúria Mfv.II.10.673/2014/19. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (jutalék megfizetése – munkáltatói jogutódlás, APEH-illetékhivatalok) (IV/3355/2015.)

– a Kúria Kfv.V.35.806/2013/15. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (adóügy, közigazgatási határozat felülvizsgálata) (IV/1997/2015.)

– a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (fegyveres szerveknél működő szakszervezetek tevékenysége) (IV/3405/2015.)