Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsának 2016. június 14-i tanácsülése

– a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 94. § II. fordulata elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (összbüntetésbe foglalás) (III/426/2016.)

– a Kúria Pfv.III.21.547/2014/3 számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közműbekötés, kártérítés) (IV/2868/2015.)

– a Kúria Pfv.I.21.866/2014/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (szerződés érvénytelensége) (IV/56/2016.)

– a Kúria Kfv.V.35.470/2014/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kérelemhez kötöttség elve) (IV/2843/2015.)

– a Fővárosi Törvényszék 117.Pf.633.168/2015/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (jogalap nélküli gazdagodás visszafizetése) (IV/2819/2015.)

– a Székesfehérvári Törvényszék 1.Bpkf. 168-173/2015/2. számú végzései elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (bűnügyi költség viselése) (IV/2924/2015.)

– a Fővárosi Törvényszék 22.Bf.7587/2015/4. számú ítélete és a Pesti Központi Kerületi Bíróság 20.B.13.483/2014/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (becsületsértés) (IV/3283/2015.)