Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsának 2016. július 5-i tanácsülése

– a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (fegyveres szerveknél működő szakszervezetek tevékenysége) (IV/3405/2015.)

– a Kúria Kfv.V.35.806/2013/15. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (adóügy, közigazgatási határozat felülvizsgálata) (IV/1997/2015.)

– a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 37.Kpk.45/934/2015/5. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (egyenlő bánásmód követelménye) (IV/131/2016.)

– a Kúria Bfv.I.704/2015/9. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (rágalmazás, becsületsértés közösségi oldalon) (IV/3391/2015.)

– a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2.M.189/2014/32. számú részítélete és a Székesfehérvári Törvényszék 2.Mf.20.664/2015/4. számú részítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (bírói szolgálati jogviszony megszüntetése) (IV/524/2016.)

– a Fővárosi Törvényszék 47.Pf.633.623/2015/5. számú ítélete, valamint a Budai Központi Kerületi Bíróság 14.P.XII.23.515/2014/10. számú  ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közgyűlési határozat érvénytelensége – keresetindításra nyitva álló határidő jogvesztő jellege) (IV/2965/2015.)

– a Kúria Pfv.VI.20.970/2015/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (2/2014 PJE határozat, visszaható hatály) (IV/3411/2015.)

a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 10. § (1) bekezdés b) pontja és (6) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kéményseprő-ipari szolgáltatás) (IV/461/2016.)