Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsának 2016. július 11-i ülése

‒ a Kúria Pfv.VI.20.970/2015/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (2/2014 PJE határozat, visszaható hatály) (IV/3411/2015.)

‒ a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 305. § (3) bekezdés d) pontja elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (rendvédelmi tárgyú köztestület tagja) (IV/3410/2015.)