Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsának 2016. január 24-i tanácsülése

– a Kúria Önkormányzati Tanácsa Köf.5048/2015/3. számú határozata elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (önkormányzati rendelet szövegrészének megsemmisítése) (IV/775/2016.)

– a Kúria Mfv.I.10.523/2014/4. számú részítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (bíró szolgálati jogviszonya) (IV/3070/2015.)

– a Kúria Pfv.V.20.722/2015/11. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kézbesítési vélelem) (IV/1111/2016.)

– az 1978. évi IV. törvény 47. § (4) bekezdés d) pontja és 91. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a 2012. évi C. törvény 38. § (4) bekezdés c) pontja és 86. § (1) bekezdés b) pontja, továbbá a Gyulai Törvényszék 3.B.276/2013/345. számú ítélete, és a Szegedi Ítélőtábla Bf.II.556/2015/24. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (feltételes szabadságra bocsátás, szabadságvesztés végrehajtása felfüggesztésének kizárása) (IV/611/2016.)

– a Pesti Központi Kerületi Bíróság 13.Szk.19.861/2015/30. számú végzése, valamint a 9/2013. számú házelnöki rendelkezés elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (jogszerű intézkedéssel szembeni engedetlenség szabálysértése) (IV/1048/2016.)