Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsának 2016. január 19-i tanácsülése

– a Kúria Kfv.III.35.129/2015/2. számú végzése és a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 19.K.33.104/2014/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (adóügy, közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata) (IV/2835/2015.)

– a Debreceni Ítélőtábla Fpkf.III.30.060./2015/2. számú végzése és a Nyíregyházi Törvényszék 10.Fpk.15-10-001201/89. számú záró végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (törlés hitelezői nyilvántartásból) (IV/1899/2015.)

– a Kúria Pfv.IV.21.855/2014/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (bírósági jogkörben okozott kár megfizetése) (IV/2001/2015.)

– a Dabasi Járásbíróság 2.P.20.527/2012/50. számú ítélete és a Budapest Környéki Törvényszék 9.Pf.21.447/2014/3. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (fedezetelvonás) (IV/1115/2015.)

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (IV. 10.) önkormányzati rendelete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata végzéstervezet (építésügy) (IV/3095/2015.)

– a mentésről szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet 11. § (4) bekezdés b), c), d), f) pontjai elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (rendezvénybiztosítás) (IV/2985/2015.)

– a Fővárosi Törvényszék 41.Pf.633.207/2014/5. számú ítélete, és a 30/2010. (VI. 4.) Fővárosi Közgyűlési Rendelet 8. § (4) bekezdése és 48. § (3) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (parkolási díj, pótdíj) (IV/1922/2014.)