Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsának 2016. január 12-i tanácsülése

– a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXXIII. törvény 3. §-a, Debreceni Járásbíróság 45.B.627/2010/26. számú végzése és a Debreceni Törvényszék 3.Beüf.194/2015/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (összbüntetésbe foglalás) (IV/3055/2015.)

– a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 104/A. §-a, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 103. § (1) bek. e) pontja, a Szolgálati Bíróságok Ügyrendje 10. § (4) bek. 2. bekezdése, valamint a Bírák Etikai Kódexe 6. cikk 5. pontja elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (Szolgálati Bíróságok Ügyrendje, Bírák Etikai Kódexe) (IV/942/2015.)

– a Budapest Környéki Törvényszék 4.Pf.21.414/2014/3. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (perköltség viselése) (IV/1436/2015.)

– a Kúria Pfv.IV.21.529/2014/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (bírósági és közhasznúsági nyilvántartásba vétel) (IV/1304/2015.)

– a dohányipari vállalkozások 2015. évi egészségügyi hozzájárulásáról szóló 2014. évi XCIV. törvény elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (dohányipari vállalatok rendkívüli egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettsége) (IV/2214/2015.)

– a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 12. § (1) bek. l) pontjának a „dohánykereskedelem- ellátási tevékenység” szövegrésze, a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. tv. egyes rendelkezései, a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. tv. egyes rendelkezései, valamint a dohánytermék-kiskereskedelem integrált ellátásához szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2014. évi XCV. tv. egyes rendelkezései elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (dohánykereskedelem-ellátási tevékenység, trafik) (IV/1845/2015.)

– a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 21.K.30.042/2014/15. számú ítélete, és a 2003. évi CXXV. törvény 5. § b) pontja elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (nem szerinti diszkrimináció) (IV/1584/2014.)