Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsának 2016. február 23-i tanácsülése

– a Kúria Pfv.V.21.247/2014/7. számú ítélete, és a Fővárosi Ítélőtábla 6.Pf.21.182/2013/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (ingatlan adásvétel) (IV/2547/2015.)

– a Vámtarifa Magyarázatról szóló 23/1990. (XII.3.) PM rendelet 3. számú mellékletének 125. pontja, valamint a Kúria Kfv.III.38.108/2014/8. számú ítélete  és a Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság K.27.092/2014/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (regisztrációs adó – vámtarifaszám) (IV/1532/2015.)

– a Fővárosi Törvényszék 61.Pf.634.166/2013/12. számú ítélete, és a PKKB 23.P.91.842/2012/15. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (perköltség megfizetésének érvényesítése) (IV/1512/2014.)

– Hévíz Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek használatáról szóló 28/2005. (XII. 15.) számú rendelete 18. § (2) bekezdése tárgyában előterjesztett utólagos normakontroll vizsgálata (taxiállomás használatára jogosító közterület-használati engedély kiadása) (II/3040/2015.)

– az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 13/A. § és a 145. § (12) bekezdésének vizsgálatára és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (közérdekű adat kiadása) (III/1761/2015.)