Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsának 2016. február 16-i ülése

– a Kúria Kfv.V.35.116/2014/10. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (adóügy) (IV/2778/2015.)

– a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 12.K.32.321/2014/17. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (pénznyerő automaták üzemeltetése) (IV/3337/2015.)

– a Fővárosi Törvényszék 1.Gf.75.494/2014/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (várakozási díj, és pótdíj megfizetése) (IV/2303/2015.)

– a Kúria Bfv.I.130/2015/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (pótmagánvádas eljárás) (IV/1533/2015.)

– a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 71. § (2) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (bíróvizsgálat szabályai) (IV/2266/2015.)

– a Pesti Központi Kerületi Bíróság 22.P.90/468/2014/13. számú ítélete, valamint a Fővárosi Törvényszék 42.Pf.639.825/2014/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (végrehajtás megszüntetése) (IV/1297/2015.)

– Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (IV. 10.) önkormányzati rendelete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (építésügy) (IV/3095/2015.)

– az 1995. évi CXVII. törvény (Szja tv) – 2007. június 9-én hatályos – 4. § (4) bekezdése, 62. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (adóügyben hozott közigazgatási határozat) (IV/680/2015.)