Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsának 2016. december 13-i tanácsülése

– a Kúria Kfv.I.35.290/2015/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (pénznyerő automaták igazgatási szolgáltatási díja, közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata) (IV/2976/2015.)

– a személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet 10. § d) pontja elleni bírói indítvány vizsgálata (bevándorolt külföldi nyilvántartási jogcímének megváltozása) (III/1525/2016.)

– a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 2. § (1) és (4) bekezdése, a 121. § (1) bekezdése, a 130. § (1) bekezdés j) pontja, a 229. § (1) bekezdése, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 8. § (1) és (2) bekezdése, a Kiskunhalasi Járásbíróság 5.P.20.439/2015/5. számú végzése és a Kecskeméti Törvényszék 3.Pkf.22.529/2015/5. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (vagyoni kártérítés, bíróság döntésének indokolás (IV/902/2016.)

– a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 2. § (1) és (4) bekezdése, a 121. § (1) bekezdése, a 130. § (1) bekezdés j) pontja, a 229. § (1) bekezdése, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 8. § (1) és (2) bekezdése, a Kecskeméti Törvényszék 3.Pkf.22.549/2015/5. számú végzése és a Kiskunhalasi Járásbíróság 2.P.20.439/2015/14. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (nem vagyoni kártérítés, bíróság döntésének indokolása) (IV/945/2016.)

– a Pesti Központi Kerületi Bíróság 13.Szk.22.380/2015/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közúti szabálysértés) (IV/501/2016.)

– a Fővárosi Törvényszék 57.Pkf.630.973/2016/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz tárgyában befogadhatóságának vizsgálata (devizahitel – keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasítása) (IV/1190/2016.)