Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsának 2016. április 4-i tanácsülése

– a Kúria Bhar.III.1.659/2014/19. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (bűncselekmény jogi minősítése – nullum crimen sine lege) (IV/1612/2015.)

– a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény 7/A. § (5) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kormánytisztviselői illetmény megállapítása) (IV/2841/2015.)

– a Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 17.Kpk.50.056/2015/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közigazgatási végzés felülvizsgálata) (IV/2883/2015.)

– a Szegedi Ítélőtábla Pkf.II.20.027/2015/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (uniós jog közvetlen hatálya) (IV/1182/2015.)

– a Kúria 3/2013. számú KMJE határozata, a Kúria Kfv.I.35.788/2014/5. számú ítélete, valamint a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 12.K.27.213/2013/16. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (ingóértékesítés adójogi szabályai) (IV/2735/2015.)

– a Kúria Kfv.III.37.168/2015/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (perújítási kérelem elutasítása) (IV/1534/2015.)

– a Tatabányai Törvényszék 2.Pf.20.071/2015/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (perköltség összegének leszállítása) (IV/2796/2015.)