Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsának 2015. szeptember 29-i tanácsülése

– a Soproni Járásbíróság B.584/2011/10. számú ítélete és a Győri Törvényszék 3.Bf.104/2014/4. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (becsületsértés) (IV/503/2015.)

– a Fővárosi Törvényszék 22.Bf.7045/2014/3. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (rágalmazás vétsége) (IV/1975/2014.)

– a Kúria Pfv.I.20.571/2014/2. számú végzése, valamint a Pkif.III.25.000/2014/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (felülvizsgálati kérelmet elutasító döntés indokolása öröklési ügyben) (IV/401/2015.)

– a Kúria Bfv.I.997/2014/7. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (rágalmazás vétsége) (IV/616/2015.)

– a Győri Ítélőtábla Pkf.I.25.930/2014/2. számú végzés alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (perköltség) (IV/893/2015.)

– a Kúria 3/2013. Közigazgatási és Munkaügyi jogegységi határozata elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (ingóértékesítés adójogi szabályai) (III/1637/2015.)

– a Kúria 3/2013. Közigazgatási és Munkaügyi jogegységi határozata elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (ingóértékesítés adójogi szabályai) (III/1639/2015.)

– az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 65. § (2) bekezdés b) pontja elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (KEHI adószám felfüggesztése, jogorvoslat) (III/1648/2015.)