Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsának 2015. november 3-i tanácsülése

– a Pesti Központi Kerületi Bíróság 9.P.50.919/2010/111. számú ítélete és a Fővárosi Törvényszék 43.Pf.636.824/2014/7. számú ítélete ellen benyújtott alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kártérítés) (IV/1482/2015.)

– a Kúria Pkf.V.25.002/2014/2. számú végzése, a Győri Ítélőtábla GF.II.20.188/2014/2. számú végzése, valamint a Tatabányai Törvényszék 9.G.40.006/2013/38. számú részítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (igazolási kérelem elutasítása) (IV/1774/2015.)

a Kúria Pkf.V.25.002/2014/2. számú végzése, a Győri Ítélőtábla GF.II.20.188/2014/2. számú végzése, valamint a Tatabányai Törvényszék 9.G.40.006/2013/38. számú részítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (vállalkozási szerződésből eredő kár megfizetése) (IV/1767/2015.)

– a 3/2012. PJE számú jogegységi határozat harmadik mondata, és a Fővárosi Törvényszék 43.Pf.637.224/2014/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (öröklési szerződés érvényessége) (IV/718/2015.)

– a Kúria Kfv.II.38.156/2014/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (építési ügy) (IV/2116/2015.)

– a Győri Ítélőtábla Pkf.I.25.930/2014/2. számú végzés alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (perköltség) (IV/893/2015.)

– Kaposvár MJV Önkormányzatának a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 7/2013. (III. 4.) rendelete 7. § (3) bekezdése elleni utólagos normakontroll vizsgálata (életvitelszerű lakhatás céljára használt ingóságok közterületi tárolása) (II/530/2014.)