Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsának 2015. november 17-i tanácsülése

– a Kúria Pfv.VI.20.883/2014/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kölcsönszerződés jogcíme – jogalap nélküli gazdagodás) (IV/2771/2015.)

– a Kúria Bfv.II.888/2014/6. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (rablás bűntette) (IV/717/2015.)

– a Fővárosi ítélőtábla 2.Pf.20.002/2014/5. számú ítélete, valamint a Székesfehérvári Törvényszék 32.P.21.963/2012/18. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (személyhez fűződő jog megsértése, demonstráció) (IV/1007/2015.)

– a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 24.K.34.016/2013/30. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (pénznyerő-automaták üzemeltetése) (IV/3097/2015.)

– az Esztergomi Járásbíróság 3.B.310/2008/102. számú ítélete, a Tatabányai Törvényszék 2.Bf.364/2013/15. számú ítélete, valamint a Kúria Bfv. II. 1304/2014/6. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (bűncselekmény jogi minősítése – nullum crimen sine lege) (IV/1087/2015.)

– a Debreceni Ítélőtábla Pf.I.20.289/2014/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (sajtó objektív felelőssége) (IV/2341/2014.)

– a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K.33.882/2013/21. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/636/2015.)

– a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2.K.32.258/2014/10. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/589/2015.)