Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsának 2015. március 16-i tanácsülése

– a Kúria Gfv.VII.30.019/2014/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/1298/2014.)

– a Legfelsőbb Bíróság Pfv.I.20.669/2011/7. számú végzése, a Fővárosi Törvényszék 43.Pf.632.388/2012/2. számú részítélete, valamint a Kúria Pfv.I.20.724/2013/10. számú részítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/1247/2014.)

– a Fővárosi Törvényszék 3.Kpkf.670.338/2014/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/1583/2014.)