Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsának 2015. július 13-i tanácsülése

– a Kúria Gfv.VII.30.320/2014/6. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (csődeljárás) (IV/404/2015.)

– a Kúria Gfv.VII.30.293/2014/4. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (csődeljárás) (IV/591/2015.)

– a Veszprémi Törvényszék 1.Bf.682/2013/12. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (rágalmazás) (IV/560/2015.)

– a Kecskeméti Törvényszék 2.Bf.387/2014/20. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (szemérem elleni erőszak) (IV/736/2015.)

– a Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.20.186/2014/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (rendőr képmásának nyilvánossága) (IV/572/2015.)

– a Kúria Gfv.VII.30.362/2014/2. számú végzése és a Szegedi Ítélőtábla Gf.III.30.187/2014/3. számú végzés alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (hatályon kívül helyező végzés) (IV/456/2015.)

– a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 23.K.32.718/2014/11. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (pénznyerő automaták üzemeltetése) (IV/1121/2015.)

– a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 15.K.30.555/2014/18. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (pénznyerő automaták üzemeltetése) (IV/1019/2015.)

– a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 15.K.30.958/2014/15. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (pénznyerő automaták üzemeltetése) (IV/1104/2015.)

– a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 24.K.31.751/2014/14. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (pénznyerő automaták üzemeltetése) (IV/847/2015.)

– a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 20.K.31.763/2014/11. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (pénznyerő automaták üzemeltetése) (IV/1298/2015.)

– a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 16.K.33.327/2013/18. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (pénznyerő automaták üzemeltetése) (IV/1050/2015.)

– a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 20.K.33.281/2013/14. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (pénznyerő automaták üzemeltetése) (IV/946/2015.)

– a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 19.K.32.109/2014/10. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (pénznyerő automaták üzemeltetése) (IV/1292/2015.)

– a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 17.K.31.703/2014/8. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (pénznyerő automaták üzemeltetése) (IV/1135/2015.)

– a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 9.K.32.337/2014/3. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (pénznyerő automaták üzemeltetése) (IV/1319/2015.)

– a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 23.K.33.283/2013/17. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (pénznyerő automaták üzemeltetése) (IV/720/2015.)

– a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 16.K.33.076/2013/16. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (pénznyerő automaták üzemeltetése) (IV/1585/2015.)

– a Kaposvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 4.Kpk.27.058/2014/1/I. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (fellebbezési jogról adott téves tájékoztatás) (IV/1092/2014.)

– az ügyész polgári eljárásbeli részvételével kapcsolatos költség előlegezésének és viselésének részletes szabályairól szóló 35/2012. (VIII. 15.) KIM rendelet elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (perköltség állam általi viselése) (III/940/2015.)

– a Ráckevei Járásbíróság 15.P.20.260/2012/12. számú ítélete, és a Budapest Környéki Törvényszék 9.Pf.20.300/2014/7. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (kártérítési igény elévülése) (IV/1795/2014.)

– a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/1120/2014.)