Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsának 2015. február 23-i tanácsülése

– a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 21.K.30.042/2014/15. számú ítélete, valamint az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 5. § b) pontja vizsgálatára irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/1584/2014.)

– a Kúria a Kfv.I.35.353/2013/7. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/1060/2014.)