Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsának 2015. december 1-i tanácsülése

– a Kúria Gfv.VII.30.320/2014/6. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (csődeljárás) (IV/920/2015.)

– a Fővárosi ítélőtábla 2.Pf.20.002/2014/5. számú ítélete, valamint a Székesfehérvári Törvényszék 32.P.21.963/2012/18. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (személyhez fűződő jog megsértése, demonstráció) (IV/1007/2015.)

– a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 23.K.32.051/2014/10. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (pénznyerő automaták üzemeltetése) (IV/2865/2015.)

– a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 104/A. §-a, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 103. § (1) bek. e) pontja, a Szolgálati Bíróságok Ügyrendje 10. § (4) bek. 2. bekezdése, valamint a Bírák Etikai Kódexe 6. cikk 5. pontja elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (Szolgálati Bíróságok Ügyrendje, Bírák Etikai Kódexe) (IV/942/2015.)

– a Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K.27.325/2014/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata) (IV/2160/2015.)