Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsának 2014. május 12-i tanácsülése

– A Kúria II. 37.480/2014/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/931/2014.)