Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsának 2014. február 3-i tanácsülése

–  a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 33. §-a, 103. § i) pontja, valamint a Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 5.M.55/2013/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/788/2013.)

– a Kúria Bfv.III.868/2012. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/470/2013.)

– a Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 1.K.26.958/2013. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/1357/2013.)

– a Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2.Kpk.50.469/2012. számú végzése, valamint az alapjául szolgáló végzések, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény 29. § (4) bekezdése b) pontja és a 80. § (1) d) pontja egyes szövegrészei alaptörvény-ellenességének vizsgálatára irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/707/2013.)

– a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 44. § (3) bekezdése, valamint a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 16/2003. (IV. 30.) Kgy. rendelet 33. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/1278/2013.)

– a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 35. § (8) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló utólagos normakontroll indítvány vizsgálata (II/3650/2012.)

– a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 292. § (3) bekezdése alaptörvény-ellenessége megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz tárgyában befogadhatóságának vizsgálata (IV/738/2013.)

– a Kúria Pfv.IV.22.031/2012. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/1424/2013.)

– a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 270. § (2) bekezdésének „az ügy érdemében” szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/1262/2013.)

– a Fővárosi Törvényszék 52.Pfk.630.097/2013. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/777/2013.)