Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsának 2014. február 24-i tanácsülése

–  a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 103. § (4) és (4a) bekezdése, a 129. § (3a) bekezdése, és a 146/B. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/1367/2013.)

–  a földgáz rendszerhasználati díjakról, a rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatás minőségének a rendszerhasználati díjakon keresztül történő ösztönzésének szabályairól, a nyújtott szolgáltatás minőségétől függően alkalmazható rendszerhasználati díjakról, valamint a rendszerhasználati díjak alkalmazásának feltételeiről szóló 1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelethez kapcsolódó rendelkezések alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/1923/2013.)

– a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 140. § (4)-(5) bekezdései, a 168/A. § (4) bekezdése, a 178/H. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/1366/2013.)

– a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 119/A. § (1) bekezdése. a 119/B. § (4) bekezdése, 178/J. § (12) bekezdése, és a 178/O. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/1492/2013.)

– a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 20. § (1) és (2) bekezdése, továbbá a 90. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/1454/2013.)

– a Gyulai Törvényszék 9. Pkf.25.170/2013/2. számú végzése, valamint a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 217/B. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/1196/2013.)