Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsának 2014. február 10-i tanácsülése

–  a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 15.Kpk.45.370/2013/5. számú végzése, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról és az egyes közigazgatási nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról szóló 2005. évi XVII. törvény 3. § (2) bekezdése és a 3. § (5) bekezdés utolsó mondata, és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 71. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/1323/2013.)

– a Fővárosi Ítélőtábla 2. Pf.21.800/2010/5. számú ítéletének a Kúria Pfv. IV.21485/2011/4. számú ítéletével hatályában fenntartott, kártérítésre kötelező rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/2854/2012.)

–  a Kúria Pfv. VII.20.398/2012/5. számon hozott közbenső ítélete  alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panaszbefogadhatóságának vizsgálata (IV/1072/2013.)

– a Budapesti XX., XXI., és a XXIII. Kerületi Bíróság 18.G.XXI.20365/2007/108. számú ítélete és a Fővárosi Törvényszék 4.Gf.75.987/2012/6. számú jogerős ítélete  alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/1640/2013.)