Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsának 2014. április 28-i tanácsülése

– a Szegedi Törvényszék 19. Pk.20.729/2014. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/850/2014.)

– a Kúria Kvk.II.37480/2014/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/856/2014.)