Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsának 2014. április 14-i tanácsülése

– a Fővárosi Törvényszék 4.Gf.76.028/2012/9. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/270/2014.)

– a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény – 2011. január 7. napjától 2011. december 31. napjáig hatályban volt – 33/A. §-a  alaptörvény-ellenességének megállapítására, valamint alkalmazásának kizárására irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (III/374/2014.)

– a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény – 2011. január 7. napjától 2011. december 31. napjáig hatályban volt – 33/A. §-a  alaptörvény-ellenességének megállapítására, valamint alkalmazásának kizárására irányuló bírói kezdeményezés  vizsgálata (III/444/2014.)

– a Kúria Kfv.VI.35.540/2012/7. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/347/2014.)

– a Kúria Kfv.VI.35.567/2012/8. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/320/2014.)

– a Kúria Kfv.II.37.817/2012/3. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/1403/2013.)

– a büntetések és intézkedések végrehajtásáról szóló – 2012. január 1. és 2013. július 1. között hatályban volt –  1979. évi 11. tvr. 28/A. § (3) bekezdés a) pontja alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/596/2013.)

– a Kúria Pfv.V.20.089/2013/6. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/1737/2013.)

– az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény egyes rendelkezései és a Kúria Pfv.IV.22.020/2012/8. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/1650/2013.)