Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsának 2013. október 14-i tanácsülése

–  a közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 35. § (8) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítása iránt benyújtott alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/3211/2012.)

– a 2005. évi CLXXXIII. törvény, valamint az 57/2009. (X. 20.) KHEM rendelet egyes rendelkezéseivel összefüggő bírói indítvány vizsgálata (III/1234/2013.)

– a Budapest Környéki Törvényszék 23. B.68/2008/82. számú ítélete, a Fővárosi Ítélőtábla 2.Bf.51/2011/24. számú ítélete, valamint a Kúria Bfv.II.1096/2012/4. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata  (IV/365/2013.)

– a Tatabányai Járásbíróság 5.B.541/2010/23. számú ítélete és a Tatabányai Törvényszék 2.Bf.197/2012/5. számú végzése alaptörvény-ellenessége megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/1239/2013.)