Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsának 2013. június 24-i tanácsülése

–  a választottbíráskodásról szóló 1994. évi LXXI. törvény 4. §-ával kapcsolatos alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/3648/2012.)

– az Országos  Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról szóló 214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet alaptörvény-ellenessége megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/3287/2012.)

–  a bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet 32. § (1) bekezdésének, továbbá a Gyulai Törvényszék 14.B.116/2011/274/III. számú és a Debreceni Itélőtábla Bkf.I.569/2012/4. számú végzéseinek alaptörvény-ellenessége megállapítására  irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/3737/2012.)

– a Debreceni Ítélőtábla Pf.II.20.544/2012/3. sorszámú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/242/2013.)

–  a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 2. § (1) bekezdés a) pontja alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/224/2013.)

–  a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény, valamint a Kúria, mint felülvizsgálati bíróság Pfv.IV.20.425/2014/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására  és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/170/2013.)

– a Gyulai Törvényszék 9.Pf.25.588/2012/5. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/423/2013.)

–  a Fővárosi Itélőtábla Mellett Működő Elsőfokú Szolgálati Bíróság SzF.1/46/2011. számú és a Kúria Mellett Működő Másodfokú Szolgálati Bíróság Szf.F.II.1/2012/9. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/2868/2012.)