Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsának 2013. december 2-i tanácsülése

– az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/E. §-a, 53/F. §-a és 53/G. §-a továbbá az egyes kereskedelmi építmények létesítésével összefüggő Bizottság működéséről, valamint a felmentési kérelem adattartalmáról szóló 367/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet alaptörvény-ellenességének megállapítására előterjesztett bírói kezdeményezés vizsgálata (III/1510/2013.)

– a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapítása és megsemmisítése iránti alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/706/2013.)

– a Fővárosi Törvényszék 43.Pkfv.630.030/2013/3. számú végzése alaptörvény-ellenessége vizsgálatára irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/1138/2013.)