Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsának 2013. december 16-i tanácsülése

– a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 6/A. § (1) bekezdés b) pontja alaptörvény-ellenességének megállapítására, valamint a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 5.M.1036/2012/14. számú ítélete megsemmisítésére  irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/1043/2013.)

– a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 190. § (2) bekezdés második mondata alaptörvény-ellenességének megállapítása tárgyában előterjesztett bírói kezdeményezés (III/1532/2013.)

– Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a hirdetmények, hirdető-berendezések létesítésének, elhelyezésének szabályozásáról szóló 65/2012. (XII. 13.) Önkormányzati rendelet 7. §-a és 9. §-a alaptörvény-ellenességének  megállapítása iránt előterjesztett alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/1042/2013.)

–  a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 33. §-a, 103. § i) pontja, valamint a Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 5. M.55/2013/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/788/2013.)

– a Kúria Pfv.V.20.492/2012/3. számú felülvizsgálati eljárásban hozott ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítása iránt előterjesztett alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/961/2013.)

– a Kúria Gfv.VII.30.323/2012/9. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/1053/2013.)

– a Gyulai Törvényszék 3.Pkf.25.054/2013/3. és 9.Pkf.25.130/2013/3. számú végzései, valamint a végzések meghozatalának időpontjában hatályos, a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 217/B. §-a alaptörvény-ellenességének vizsgálatára irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/833/2013.)