Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsának 2012. május 14-i tanácsülése

 

Összefoglaló:

Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsa május 14-i tanácsülésén megtárgyalta a napirendjén szereplő előterjesztéseket. A tanács az alábbi döntéseket hozta:

– Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Központi Hivatalának 8990467504/2007. ügyszámú végzésével összefüggésben benyújtott, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 143. § (1) bekezdése, valamint a külföldön nyilvántartásba vett adóalany számára adható általános forgalmiadó-visszatérítésről szóló 2/1993. (I. 13.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz tárgyában készült végzés (IV/3/2012.)

– A Páty Község Önkormányzatának a Helyi Építési Szabályzatról szóló 18/2002. (X. 15.) Kt. sz. rendeletének módosításáról szóló 17/2006. (IV. 27.) rendelete, valamint az azzal összefüggő egyes önkormányzati határozatok Alaptörvénnyel való összhang utólagos vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában készült végzés (II/767/2012.)

– A Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének Dunakeszi Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 16/2006. (VII.03.) rendelete, a módosításáról szóló 16/2008. (VI.09.) számú rendelete, valamint Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 135/2005. (IX. 29.) és 110/2008. (VII. 03.) számú határozatai Alaptörvénnyel való összhang utólagos vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában készült végzés (II/768/2012.)

– A Budapest Főváros XXVIII. kerület Soroksár Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2002. (XII. 20.) Ök. sz. rendelete alaptörvény-ellenességének vizsgálatára irányuló alkotmányjogi panasz tárgyában készült végzés (IV/803/2012.)

– A közigazgatási nemperes eljárásban hozott végzések elleni fellebbezés lehetőségével kapcsolatos egyes jogszabályi rendelkezések alaptörvény-ellenességének utólagos megállapítására, alkalmazásuk kizárására, mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapítására, valamint a Fővárosi Bíróság és a Fővárosi Ítélőtábla határozatai ellen benyújtott alkotmányjogi panasz tárgyában előterjesztett és egyesített indítványok tárgyában készült végzés (IV/897/2012.)

– Az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet 22. § (2) bekezdés b) pontja alaptörvény-ellenességének vizsgálatára és a Legfelsőbb Bíróság előtt Kfv.III.37.444/2008. számon folyt bírósági eljárásban való alkalmazhatóságának kizárására irányuló alkotmányjogi panasz tárgyában készült végzés (IV/909/2012.)

– Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 47. § (1) bekezdés b) és f) pontjai, továbbá az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 54. § (2) bekezdése alaptörvény-ellenességének vizsgálatára és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság előtt 12.K.27.300/2008. számon folyamatban volt eljárásban való alkalmazhatóságának kizárására irányuló alkotmányjogi panasz tárgyában készült végzés (IV/910/2012.)

– A Mezőberény Város Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 18/2001. (XI. 30.) MÖK rendelet 7. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének vizsgálatára és a Legfelsőbb Bíróság előtt Mfv.I.10.029/2009. számon folyamatban volt bírósági eljárásban való alkalmazhatóságának kizárására irányuló alkotmányjogi panasz tárgyában készült végzés (IV/919/2012.)