Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsa 2013. szeptember 9-i tanácsülése

– a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 26. § (3) bekezdése és a 40/A. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására  irányuló indítvány és alkotmányjogi panaszok vizsgálata (IV/3567/2012.)

– a Kúria Pfv. I.20.597/2012/4. számú ítélete alaptörvény-ellenessége megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/469/2013.)

–  a Szolnoki Törvényszék 1/b.Bkf.887/2012/2. számú, valamint a Kúria Bfv.II.45/2013/2. számú végzése alaptörvény-ellenessége megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/414/2013.)

– a Székesfehérvári Törvényszék Bkf. 450/2012. számú végzése, valamint a büntetések és intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. tvr. 28/A. § (3) bekezdés a) pontja alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/596/2013.)