Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsa 2013. szeptember 30-i tanácsülése

–  A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 26. § (3) bekezdése és a 40/A. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló indítvány és alkotmányjogi panaszok vizsgálata (IV/3567/2012.)

– A közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 35. § (8) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítása iránt benyújtott alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/3211/2012.)

– Nyergesújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 44/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 5. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/1007/2013.)

A Kúria Pfv. IV.21.169/2012/4. számú felülvizsgálati eljárásban hozott ítélete és a Fővárosi Ítélőtábla 6.Pf.21761/2011/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/739/2013. )