Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsa 2013. október 28-i tanácsülése

– a 2005. évi CLXXXIII. törvény, valamint az 57/2009. (X. 20.) KHEM rendelet egyes rendelkezéseivel összefüggő bírói indítvány vizsgálata (III/1234/2013.)

– a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 49. § (1) bekezdés b) és d) pontját érintő alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/2718/2012.)

– a Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 1.Kpk.50.484/2012/4. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/652/2013.)

– a Kúria Pfv.III.22.043/2011/13. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/539/2013.)

– a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14.K.26.815/2013./23. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/1290/2013.)