Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsa 2013. március 4-i ülése

a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 13. § (2) – (3) és (6) bekezdése alaptörvény-ellenességének vizsgálatára és alkalmazási tilalom kimondására irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (III/3255/2012.)

– a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 8. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/3834/2012.)

– a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 26. § (3) bekezdése első mondatának és 40/A. § (1) bekezdésének megsemmisítése iránti alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/3567/2012.)

– a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 51. § (1) bekezdésének első és második mondata, valamint 87/D. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/3811/2012.)