Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsa 2013. március 18-i tanácsülése

– Budaörs Város Önkormányzata építményadóról alkotott 11/1991. (VII. 26.) ÖKT. sz. rendelet 6. § (6) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és a Pest Megyei Bíróság előtt folyamatban volt 2. K. 27.525/2010. számú perben alkalmazásának kizárására irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/1549/2012.)

– Budaörs Város Önkormányzata építményadóról alkotott 11/1991. (VII. 26.) ÖKT. sz. rendelet 6. § (6) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és a Pest Megyei Bíróság előtt folyamatban volt 2. K. 27.527/2010. és a 2.K. 26.494/2011/11. számú perekben alkalmazásának kizárására irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/1550/2012.)

– a Kúria Gfv.IX. 30.307/2011/7. sz. ítélete ellen benyújtott alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/3436/2012.)

– a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 62. és 63. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/3576/2012.)

– a Kúria Kpkf.37.589/2012/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/3577/2012.)

– a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 40/A. §-ának megsemmisítése iránti alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/3691/2012.)