Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsa 2013. június 3-i tanácsülése

– a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvénynek a  2012. évi CXLIV. törvény által módosított rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapítására és visszaható hatályú megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/425/2013.)

– a Kúria Bfv.I.1412/2012/4. számú és a Kúria Bfv.III.153/2013/2.  számú végzésével összefüggő alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/474/2013.)

– az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 35. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére, továbbá a Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság előtt 4.K.27.011/2013. számon folyamatban lévő ügyben történő alkalmazhatóságának kizárására irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (III/376/2013.)