Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsa 2013. június 10-i tanácsülése

– az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 35. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére, továbbá a Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság előtt 4.K.27.011/2013. számon folyamatban lévő ügyben történő alkalmazhatóságának kizárására irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (III/376/2013.)

– a választottbíráskodásról szóló 1994. évi LXXI. törvény 4. §-ával kapcsolatos alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/3648/2012.)

– a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 26. § (3) bekezdése és a 40/A. § (1) bekezdése, illetve a preambulum „a pénznyerő automaták kizárólag játékkaszinókban történő üzemeltetésének lehetősége” szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/528/2013.)

– a Pécsi Ítélőtábla Gf.V.30.343/2012/5. számú ítélete és a Zalaegerszegi Törvényszék 4.G.40.040/2012/16. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/3713/2012.)

– a Kúria felülvizsgálati eljárásban hozott Kfv. II.37.672/2011/9.  számú ítélete és a Somogy Megyei Bíróság 20.K.20.301/2010/9. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/166/2013.)

– a Fővárosi Törvényszék 16.K.31.683/2011/15. számú ítélete alaptörvény-ellenessége megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/3372/2012.)