Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsa 2013. július 15-i ülése

– a bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet 32. § (1) bekezdésének, továbbá a Gyulai Törvényszék 14.B.116/2011/274/III. számú és a Debreceni Itélőtábla Bkf.I.569/2012/4. számú végzéseinek alaptörvény-ellenessége megállapítására  irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/3737/2012.)

–  a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 2. § (1) bekezdés a) pontja alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/224/2013.)

–  az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 152. § (1) bekezdés „a végrehajtható okirat csatolása nélkül” szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (II/696/2013.)

– az Alkotmánybíróság a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 58. §-a és 59. §-a, valamint 386/N. §-a, illetve a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény hatálybaléptetéséről, végrehajtásáról szóló 1952. évi 22. tvr. 35/B. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (III/489/2013.)

– a Kúria, mint felülvizsgálati bíróság Gfv.VII.30.266/2012/5. számú részítélete ellen benyújtott alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/262/2013.)

– a közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 35. § (8) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítása iránt benyújtott alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/3211/2012.)