Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsa 2013. január 14-i tanácsülése

– a Kúria Kfv. V.35.386./2011/6. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítása és megsemmisítése irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/3310/2012.)

– a Kúria Pfv. VI.21.149/2011/7. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/3332/2012.)

– a Győri Törvényszék 3.Bf.109/2012. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/3411/2012.)

– a Budapest Főváros Közgyűlésének a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendeletének a II. kerület, 50. 861. hrsz-ú, természetben a Rézsű utca 84. szám alatti ingatlanra vonatkozó E-TG turisztikai erdő keretövezeti besorolása, valamint a Fővárosi Bíróság 5.K.31.383/2009/14. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszok befogadhatóságának vizsgálata (IV/2639/2012.)

– a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól szóló 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése b) pontja alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/2666/2012.)

– a Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Balatonszárszó helyi építési szabályzatáról szóló rendelete 15. § (2) bekezdése, valamint a Legfelsőbb Bíróság Pfv. IV. 21. 228/2011/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszok befogadhatóságának vizsgálata (IV/2676/2012.)

– a Kúria Kfv. I.35.429/2011/12. számú ítéletével szemben előterjesztett alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/3463/2012.)

– Ikrény Község Önkormányzatának a helyi építési szabályzatról szóló 15/2000. (XII. 22.) rendeletével összefüggő alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/2705/2012.)

– a közkegyelem gyakorlásáról szóló 2012. évi XII. törvény alaptörvény-ellenessége tárgyában benyújtott alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/3365/2012.)

– a közkegyelem gyakorlásáról szóló 2012. évi XII. törvény alaptörvény-ellenessége tárgyában benyújtott alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/3366/2012.)

– a közkegyelem gyakorlásáról szóló 2012. évi XII. törvény alaptörvény-ellenessége tárgyában benyújtott alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/3367/2012.)