Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsa 2013. február 4-i tanácsülése

– a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény egésze, illetve egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességének vizsgálatára és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/3157/2012.)

– a Kúria Pfv.VIII.22.132/2011/7. számú ítélete, a Győri Törvényszék 1.Pf.20.294/2011/3. számú ítélete, valamint a Győri Városi Bíróság P.22.852/2009/16. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/3431/2012.)

– Kúria Kfv. V. 35.366/2011/6. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/3458/2012.)

– a Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének a fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló 28/1996. (VI. 27.) rendelete 1. § (1) bekezdése, valamint I. számú mellékletének II. 46. pontja alaptörvény-ellenességének megállapítására és alkalmazási tilalom kimondására irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (III/840/2012.)

– az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény – 1998. június 16-ától 2004. január 1-jéig hatályban volt – 25. § (2) bekezdése f) pontja, a 2/2004. Polgári jogegységi határozat, valamint a Fővárosi Ítélőtábla 11.Gf.40.149/2006/5. számú részítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszok befogadhatóságának vizsgálata (IV/880/2012.)

– az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény – 1998. június 16-ától 2004. január 1-jéig hatályban volt – 25. § (2) bekezdése f) pontja, a 2/2004. Polgári jogegységi határozat, valamint a Legfelsőbb Bíróság Gf.VII.30.101/2004/15. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszok befogadhatóságának vizsgálata (IV/884/2012.)