Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsa 2013. február 18-i tanácsülése

– a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 22. § (1) bekezdése és 177. § (2) bekezdése alaptörvény-ellenességének vizsgálatára és megsemmisítésére irányuló – az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján előterjesztett – alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/3453/2012.)

– a növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény 2006. január 1-jétől 2008. szeptember 1-jéig hatályos 60. § (1) bekezdése c) pontja alaptörvény-ellenességének megállapítására, illetve a Balassagyarmati Törvényszék előtt 10.K.21.473/2009. szám alatt folyamatban lévő ügyben történő alkalmazhatóságának kizárására irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (III/839/2012.)

– a nemzeti mobil fizetési rendszerről szóló 2011. évi CC. törvény egésze alaptörvény-ellenességének vizsgálatára és megsemmisítésére irányuló – az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján előterjesztett – alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/3509/2012.)