Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsa 2013. április 2-i tanácsülése

– a Győri Városi Bíróság P.20.469/2011/8. számú ítélete, valamint a Győri Törvényszék 1.Pf.20.697/2011/7. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/3369/2012.)

– a Kúria Gfv. VII. 30.090/2012/6. és Gfv. VII. 30.090/2012/7. számú végzései, valamint a Fővárosi Ítélőtábla 115. Fpkf. 43.469/2011/3. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/60/2013.)