Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsa 2012. szeptember 24-i tanácsülése

– A népi kezdeményezésről szóló 32/2005. (IV.25.) OGY határozat, valamint a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 148. § (5) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/2668/2012.)

A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 100. § (3)-(4) bekezdései alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló, a Fővárosi Ítélőtábla mint másodfokú bíróság 8.Pkf.26.600/2009/7. számú ítéletével összefüggésben előterjesztett alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/2667/2012.)

– A Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának a helyi adókról szóló 58/2002. (XII. 27.) számú rendelete 17. § (2) bekezdése, és Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 41/2011. (XII. 20.) számú rendelete 9. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/3172/2012.)