Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsa 2012. szeptember 10-i tanácsülése

Érdemi tárgyalásra előterjesztett tervezetek:

– A Fővárosi Bíróság 55.Mf.632.527/2010/6. számú ítélete, valamint a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 86. § (1) bekezdés d) pontja, 86. § (3)-(5) bekezdései, 91. § (3) bekezdése, valamint 100. § b) pontjának vizsgálata (IV/102/2012.)

– A LEADER Helyi Akciócsoportok működéséről szóló 54/2011. (VI. 10.) VM rendelet 2. §-a vizsgálata (IV/2749/2012.)

– A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 17. § (2) bekezdésének meghatározott szövegrésze, továbbá a Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat 83. pontjának vizsgálata (II/356/2012.)

– A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 45. §-a vizsgálata (IV/2498/2012.)