Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsa 2012. október 29-i tanácsülése

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 28. § (4) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló – az Abtv. 26. § (2) bekezdése szerinti – alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/2722/2012.)

– A Kúria Kfv.III.37.397/2011/7. számú, felülvizsgálati eljárásban hozott ítélete, a Legfelsőbb Bíróság 1/2008. (V. 19.) PK vélemény III. és IV. pontjai, valamint a Ptk. 148. § (2) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/3053/2012.)

– A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességének vizsgálatára és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/3193/2012.)

– A Kúria Gfv.IX.30.001/2012/12. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/3198/2012.)

– Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény több rendelkezése, valamint az egyes egészségügyi ellátások visszautasításának részletes szabályairól szóló 117/1998. (VI. 16.) Korm. rendelet több rendelkezése alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/2712/2012.)

– A Kúria Pfv. IV.21.485/2011/4. számú ítélete, valamint a Fővárosi Ítélőtábla 2. Pf.21.800/2010/5. és a Fővárosi Bíróság 26.P.25.054/2007/17. számú, a Kúria ítéletével hatályában fenntartott, kártérítésre kötelező rendelkezései ellen az Abtv. 27. §-a alapján benyújtott alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/2854/2012.)

– A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontja ellen benyújtott alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/3161/2012.)

–  A Kecskeméti Városi Bíróság végrehajtási igényperben hozott 11.G.20.661/2011/37. számú ítélete, a Kecskeméti Törvényszék kapcsolódó 4.Gf.40.302/2011/5. számú ítélete, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 271. § (3) bekezdés b) pontja, valamint a 371. § (1) bekezdés „vagy más olyan joga alapján” szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/3170/2012.)

– A sztrájkról szóló 1989. évi VII. törvény 3. § (1) bekezdés a) pontjának „ha az 1. § (…) (3) bekezdésébe (…) ütközik” szövegrésze, a 3. § (2) bekezdése és a 4. § (2) bekezdése, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 21. § (1a) bekezdésének a „[s]ztrájkot azonban nem szervezhetnek” szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/2729/2012.)