Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsa 2012. október 1-jei tanácsülése

– A Pest Megyei Munkaügyi Bíróság 8.M.310/2011/5. számú jogerős ítéletével, valamint a Pest Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének KF1086-5/2012-4213. ügyiratszámú határozatával összefüggésben benyújtott, a külföldiek magyarországi munkavállalásának engedélyezéséről szóló 8/1999. (XI. 10.)  SzCsM rendelet 17. § b) pontjának ba) pontja, továbbá a 17. § c) pontjának cc) alpontja alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/2699/2012.)

– A Fővárosi Bíróság 5.K.30.696/2009/5. ítéletével összefüggésben a külföldi helységnevek honosítási eljárásban való használatával kapcsolatos egyes jogszabályi rendelkezések alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/836/2012.)

– A Fővárosi Bíróság 6.K. 33.936/2010. sorszámú ítéletével összefüggésben benyújtott, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény – 2009. január 1-jétől 2011. január 1-jéig hatályos – 21. § (4) bekezdésének második mondata, valamint a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet – 2010 április 1-jétől 2011. április 1-jéig hatályos – 9. § (4) bekezdés első mondata alaptörvény-ellenességének és megsemmisítésének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/838/2012.)

– A Fővárosi Bíróság 4.K.30.979/2006/12. ítéletével összefüggésben benyújtott, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény – 2004. január 1. napjától 2011. november 29. napjáig hatályban volt – 33. § (2) bekezdés 23. pontja alkotmányellenességének és megsemmisítésének megállapítására, valamint alkalmazhatóságának kizárására irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/883/2012.)