Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsa 2012. november 5-i tanácsülése


− A Kúria Gfv.IX.30.001/2012/12. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata  (IV/3198/2012.)