Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsa 2012. november 19-i tanácsülése

– A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 49. § (1) bekezdése, és a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet alaptörvény-ellenességének megállapítása és megsemmisítése iránt előterjesztett alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/02718/2012)

 

–  A Kúria Kfv.I.35.246/2011/7. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítása és megsemmisítése iránt előterjesztett alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/02971/2012)