Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsa 2012. május 22-i tanácsülése

 

Napirend:

– Az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet – 2007. január 31. napjától 2007. december 31. napjáig hatályban volt – 4. § (2) bekezdés g) pontja, valamint 3. számú melléklet c) pontja alaptörvény-ellenességének vizsgálatára és a Zalaegerszegi Törvényszék előtt 7.Kpk.20.204/2012. számon folyamatban lévő ügyben történő alkalmazásának kizárására irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (III/10/2012.)

– A Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének rendjéről szóló 33/2000. (IV. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló 52/2006. (XII. 18.) rendelete 8. § (3) és (5) bekezdései alaptörvény-ellenességének vizsgálatára irányuló alkotmányjogi panasz befogadásának vizsgálata (IV/100/2012.)

– A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás hároméves kereteiről szóló törvény végrehajtásáról szóló 2005. évi CXVIII. törvény 34. §, 36.§ és 38. §-ai alaptörvény-ellenességének megállapítására, illetve a Csongrád Megyei Bíróság előtt 2.Mf.20.522/2006. folyamatban volt eljárásban való alkalmazhatóságuk kizárására irányuló alkotmányjogi panasz befogadásának vizsgálata (IV/103/2012.)

– A Magyar Köztársaság Elnökének a 2005. szeptember 28-án kelt határozatával összefüggésben, a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény honosításra vonatkozó rendelkezéseire nézve mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadásának vizsgálata (IV/104/2012.)

– A Legfelsőbb Bíróság Mfvk. IV. 11.008/2006/2. sorszámú végzése; Mfvk. IV. 10.942/2006/3. sorszámú végzése; Mfvk. IV. 11.009/2006/2. sorszámú végzése ellen benyújtott, a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 270. § (2) bekezdésének „az ügy érdemében hozott” szövegrésze, valamint a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról és az egyes közigazgatási nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról szóló 2005. évi XVII. törvény 3. § (3) bekezdése utolsó mondata alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadásának vizsgálata (IV/1/2012.)

– A Legfelsőbb Bíróság Kpkf. IV.37.535/2006/2. sorszámú végzése ellen benyújtott, a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról és az egyes közigazgatási nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról szóló 2005. évi XVII. törvény 3. § (3) bekezdés utolsó mondata alaptörvény-ellenességének megállapítása és megsemmisítése irányuló alkotmányjogi panasz befogadásának vizsgálata (IV/2/2012.)

– A Fővárosi Bíróság 42. Pf. 642.334/2008/10. sorszámú ítélete ellen benyújtott, a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 3. § (3) bekezdése, 4. §-a, 252. § (1)-(2) bekezdése, 254. § (3) bekezdése; a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 20. § (1)-(2) bekezdése, és 23. §-a; a bíróságok szervezetéről és működéséről szóló 1997. évi LXV. törvény 7. §-a, 11. § (1)-(2) és (7) bekezdése, valamint a Budapest VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat 46/2005.(X.15.) Ökr. 20. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadásának vizsgálata (IV/9/2012.)

 

Összefoglaló:

– Az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet – 2007. január 31. napjától 2007. december 31. napjáig hatályban volt – 4. § (2) bekezdés g) pontja, valamint 3. számú melléklet c) pontja alaptörvény-ellenességének vizsgálatára és a Zalaegerszegi Törvényszék előtt 7.Kpk.20.204/2012. számon folyamatban lévő ügyben történő alkalmazásának kizárására irányuló bírói kezdeményezés tárgyában készült végzés (III/10/2012.)

– A Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének rendjéről szóló 33/2000. (IV. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló 52/2006. (XII. 18.) rendelete 8. § (3) és (5) bekezdései alaptörvény-ellenességének vizsgálatára irányuló alkotmányjogi panasz tárgyában készült végzés (IV/100/2012.)

– A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás hároméves kereteiről szóló törvény végrehajtásáról szóló 2005. évi CXVIII. törvény 34. §, 36.§ és 38. §-ai alaptörvény-ellenességének megállapítására, illetve a Csongrád Megyei Bíróság előtt 2.Mf.20.522/2006. folyamatban volt eljárásban való alkalmazhatóságuk kizárására irányuló alkotmányjogi panasz tárgyában készült végzés (IV/103/2012.)

– A Magyar Köztársaság Elnökének a 2005. szeptember 28-án kelt határozatával összefüggésben, a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény honosításra vonatkozó rendelkezéseire nézve mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz tárgyában készült végzés (IV/104/2012.)

– A Legfelsőbb Bíróság Mfvk. IV. 11.008/2006/2. sorszámú végzése; Mfvk. IV. 10.942/2006/3. sorszámú végzése; Mfvk. IV. 11.009/2006/2. sorszámú végzése ellen benyújtott, a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 270. § (2) bekezdésének „az ügy érdemében hozott” szövegrésze, valamint a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról és az egyes közigazgatási nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról szóló 2005. évi XVII. törvény 3. § (3) bekezdése utolsó mondata alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz tárgyában készült végzés (IV/1/2012.)

– A Legfelsőbb Bíróság Kpkf. IV.37.535/2006/2. sorszámú végzése ellen benyújtott, a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról és az egyes közigazgatási nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról szóló 2005. évi XVII. törvény 3. § (3) bekezdés utolsó mondata alaptörvény-ellenességének megállapítása és megsemmisítése irányuló alkotmányjogi panasz tárgyában készült végzés (IV/2/2012.)

– A Fővárosi Bíróság 42. Pf. 642.334/2008/10. sorszámú ítélete ellen benyújtott, a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 3. § (3) bekezdése, 4. §-a, 252. § (1)-(2) bekezdése, 254. § (3) bekezdése; a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 20. § (1)-(2) bekezdése, és 23. §-a; a bíróságok szervezetéről és működéséről szóló 1997. évi LXV. törvény 7. §-a, 11. § (1)-(2) és (7) bekezdése, valamint a Budapest VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat 46/2005.(X.15.) Ökr. 20. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz tárgyában készült végzés (IV/9/2012.)