Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsa 2012. június 4-i tanácsülése

– A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 90/A. § (4) bekezdés k) pontja „és megállapítja annak naptár szerinti határnapjait” szövegrésze, illetve az Országos Választási Bizottság 344/2009. (VIII. 10.) OVB határozata alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére, valamint a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 153. § (1) bekezdés b) pontjával összefüggésben mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapítása, valamint a Legfelsőbb Bíróság Kvk.II.37.655/2009/4. számú végzése ellen benyújtott, a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 90/A. § (4) bekezdés k) pontja alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/101/2012.)

– A Fővárosi Bíróság 45.Pkf.v.639.137/2009/2. számú végzésével összefüggésben benyújtott, a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 158. § (2) bekezdése alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/1066/2012.)